augusti 2, 2015

Koppla in och installera

Tre sätt att koppla in och installera din bänkdiskmaskin

1) Installera bänkdiskmaskin med snabbkoppling

Ett alternativ är att koppla in din bänkdiskmaskin med en snabbkoppling direkt på kranen (där vattnet kommer ut alltså) och lägga avloppsslangen från bänkdiskmaskinen på diskbänken så att den mynnar ut i vasken. På detta vis blir det kanske inte så snyggt eftersom slangarna ligger synliga. Dessutom blir det så klart lite mer omständigt med att koppla in och koppla av slangen mellan diskningarna med snabbkopplingen. Detta är (tyvärr) inte ett ovanligt tillvägagångssätt för att installera sin bänkdiskmaskin och du har säkert sätt någon vän eller bekant som gjort det. Men tänk dig för innan du väljer det här alternativet och läs vår varningstext nedan.

VARNING

Detta är en installation som vi INTE rekommenderar. De flesta kranar är inte gjorda för att klara trycket som uppstår mellan kranen och bänkdiskmaskinen. Det innebär att det finns en risk för att kopplingen när som helst kan gå sönder och går den sönder när kranen är öppen så kan det få förödande konsekvenser i form av vattenskador. Många förskringsbolag täcker inte heller kostnaden för skadorna om inte bänkdiskmaskinen är inkopplad på ”ett fackmannamässigt sätt”. Eftersom kökskranar inte har någon backventil så föreligger det en risk att vatten återcirkulerar i systemet. Dvs kallt och varmt vatten blandas. Det kan leda till att grannar (om du bor i lägenhet) får problem med sitt varm- och kallvatten. I den värsta av världar kan det leda till att legionellabakterier bildas och frodas i det ljumma vattnet. Legionärssjukan är en typ av svår lunginflamation. Därför ska vatten i våra system helst vara under 20 grader och över 60 grader.

Provigil är ett läkemedel som hjälper dig att hålla dig vaken och alert. Modafinil Sverige är ett receptbelagt läkemedel som används för att öka energinivåerna och vakenheten.

2) Installera bänkdiskmaskin med ny blandare

Ett annat sätt att koppla in in bänkdiskmaskin är att köpa en blandare som har en extra anslutning på sidan (diskmaskinavstängning) som är avsedd för just bänkdiskmaskiner och diskmaskiner. Det finns köksblandare som låter dig spola kallvatten i kranen samtidigt som bänkdiskmaskinen går på varmvatten och det finns köksblandare som bara tillåter det ena eller andra. Tretti.se har ett par olika blandare med olika funktioner. Välj den som passar dina behov bäst.

koppla in bänkdiskmaskin med blandare

koppla in bänkdiskmaskin blandare

installera bänkdiskmaskin

koppla in bänkdiskmaskin blandare

koppla in bänkdiskmaskin

koppla in bänkdiskmaskin blandare

3) Låt en hantverkare installera bänkdiskmaskinen på vattenledningen (inget för hemmafixaren)

Alternativ två är att koppla in bänkdiskmaskinen direkt till vattenledningen och bänkdiskmaskinens avloppsrör direkt på vattenledningarna under vasken. Det blir både snyggt (eftersom slangarna döljs under vasken) och praktiskt eftersom man inte behöver koppla in och koppla av slangen varje gång maskinen ska köra. Dock vill vi lyfta ett varningens finger här. Att koppla in bänkdiskmaskinen direkt på vattenledningen medför vissa konsekvenser. Om du bor i hyresrätt kan det bli komplicerat. Vissa hyresvärdar tillåter inte denna typen av förändringar eftersom det föreligger en viss risk för vattenskada om arbetet inte utförs professionellt. Detta bör tas på största allvar då en vattenskada kan få förödande konsekvenser. Att ta in en hantverkare för att göra jobbet är att rekommendera.

Lycka till!


Friskrivning

Bänkdiskmaskiner.se tillhandahålla endast information om olika tillvägagångssätt för att installera sin bänkdiskmaskin och tar således inget som helst ansvar för eventuella komplikationer eller skador som kan uppstå i samband med olika installationer. Informationen ska således inte ses som en instruktion för hur en bänkdiskmaskin ska installeras. Är du det minsta osäker så kontakta en fackman.